HOOT CAR spol. s r.o., Náchodská 708/79, 193 00 Praha 20
Kontaktujte nás: Navštivte nás:
 • po - pá: 8:00 - 18:00
 • so - ne: dle telefonické dohody
 • Náchodská 708/79, 193 00 Praha 20
 • Horní Počernice areál PT-SERVIS (mapa)

Autopůjčovna

Nabídka vozidel

Škoda Fabia1.2 40KW, klimatizace, benzin
Seat Ibiza1.2 47KW, benzin
Seat Ibiza1.4 55KW, klimatizace , benzin
Seat Leon1.9 66Kw, klimatizace, diesel
Škoda Octavia Kombi II.1.9 77KW, klimatizace, diesel
Škoda Octavia Elegance II.1.9 77KW, klimatizace, diesel
Škoda Octavia Kombi1.9 66 KW, klimatizace, diesel
Škoda Octavia Liftback1.6 55 KW, klimatizace, benzin
Seat Toledo1.9 81 KW, klimatizace, diesel
Ford Transit2.0 62,5 KW, diesel
Peugeot 2062.0 66 KW, klimatizace, diesel
Opel Corsa1.2 40KW, benzin
BMW 525 D 2.5 combiD 2.5 120 KW, klimatizace, diesel
Mercedes Benz A160 combi1.6. 75 KW, klimatizace, benzin
Audi A6 avant2.5 110 KW, klimatizace, diesel
Škoda Superb1.9. 96 KW, klimatizace , diesel

K vozidlu Vám dále zapůjčíme i příslušenství

 • nákladní přívěs valníkový Agados (vozík)
 • nákladní přívěs valníkový Maro M Maro (valník na přepravu vozidel)
 • navigace
 • mapa (Praha, Česká republika, Evropa)
 • dětská autosedačka
 • střešní box

Ceník

Omlouváme se, ale právě pro Vás připravujeme nový a přehlednější ceník. V Případě zájmu volejte na tel: +420 773 640 629, nebo nás kontaktujte prostřednictvím emailu a skypu.

Podmínky nájmu

 • Obecná ustanovení
  • HOOT CAR, spol.s.r.o. (dále jen pronajímatel) a nájemce uzavírají Smlouvu o nájmu motorového vozidla.
  • Nájemcem může být fyzická osoba starší 21 let vlastnící řidičský průkaz příslušné skupiny nebo právnická osoba, jejíž zaměstnanec, který bude oprávněn užívat pronajaté vozidlo , splňuje podmínky stanovené pro fyzické osoby.
 • Povinnosti vyplývající ze smlouvy:
  • Pronajímatel je povinen:
   • Předat vozidlo nájemci s potřebnými doklady , nezbytnými pro účel možnosti užívání vozidla a vozidlo předat ve stavu čistém a řádném technickém stavu včetně povinného příslušenství.
   • Nájemcem může být fyzická osoba starší 21 let vlastnící řidičský průkaz příslušné skupiny nebo právnická osoba, jejíž zaměstnanec, který bude oprávněn užívat pronajaté vozidlo , splňuje podmínky stanovené pro fyzické osoby.
  • Nájemce je povinen:
   • Užívat vozidlo v souladu s instrukcemi výrobce vozidla tak, aby na vozidle nevznikla škoda. Dále je povinen respektovat zákon o silničním provozu. Všechny spáchané přestupky v době, kdy měl vozidlo v užívání nájemce budou převedeny na osobu uvedenou na příslušné smlouvě o zapůjčení.
   • V případě vzniku jakékoli pojistné události na pronajatém vozidle (poškození vozidla, havarie, odcizení vozidla, odcizení části vozidla nebo odcizení jeho výbavy), oznámit tuto událost neprodleně nejbližší služebně Policie ČR, nechat si zde vystavit potvrzení a poté vše oznámit pronajímateli. V případě nesplnění uvedeného postupu uhradit veškerou vzniklou škodu v plné výši pronajímateli.
   • V případě vzniku pojistné události uhradit veškerou spoluúčast na pojistném plnění ve výši stanovené dle příslušných pojistných podmínek zapůjčeného vozidla ( při havarii uplatňované z havarijní pojištění vozidla spoluúčast ve výši 10% z celkové částky pojistného plnění.
   • V případě odcizení pronajatého vozidla zaplatí spoluúčast do výše určené kauce.
   • V případě ztráty jakéhokoli dokladu od najatého vozidla zaplatit pronajímateli paušální poplatek ve výši 1.000,- Kč, a to za každý ztracený doklad, a dále pak uhradit pronajímateli veškerý ušlý zisk ze ztráty tímto způsobené.
   • V případě jakékoli závady najatého vozidla (opotřebení dílů apod.) neprodleně oznámit závadu pronajímateli a následně po dohodě přistavit vozidlo k odstranění závady.
   • V případě neplnění ze strany pojišťovny je nájemce povinen uhradit půjčovné v plné výši.
   • Udržovat najaté vozidlo ve stavu, v jakém vozidlo převzal k dočasnému užívání s příhlednutím k obvyklému opotřebení.
 • Nájemce nesmí přenechat užívání vozidla jiné osobě pokud tak nebylo dohodnuto s pronajímatelem.
 • Nájemce nesmí jakkoli upravit exteriér ani interiér najatého vozidla bez vědomí pronajímatele. V případě nedodržení tohoto zákazu je nájemce povinen uhradit veškeré náklady spojené s uvedením vozidla do původního stavu.
 • Množství PHM, udané ve Smlouvě o zapůjčení-vrácení vozidla, je závazné. Na vyšší množství PHM v nádrži při vrácení vozidla není brán zřetel. Nižší množství než je uvedené při zapůjčení vozidla je nutné doplnit do původního stavu.
 • Právo nájemce užívat pronajaté vozidlo zaniká uplynutím doby, na kterou byl nájem sjednán. Nájemce je povinen vrátit vozidlo do místa, kde jej převzal, pokud nebylo mezi pronajímatelem a nájemcem dohodnuto jinak. V případě nedodržení bude pronajímatel účtovat nájemci další dny za zvýšenou sazbu denního pronájmu, a to o 10% více z ceny denního pronájmu.
 • Nájemce nesmí přenechat užívání vozidla jiné osobě pokud tak nebylo dohodnuto s pronajímatelem.
 • Ostatní ujednání:
  • S vozidlem není povolen výjezd mimo Českou republiku, jestliže není dohodnuto jinak
  • Smlouva o zapůjčení-vrácení vozidla nenahrazuje daňový doklad.
  • Nájemce je povinen vrátit vozidlo v „čistém stavu“ (ve stavu v jakém mu bylo předáno).
  • V případě, že bude vozidlo vráceno  silně znečištěné nebo za nepříznivých viditelnostních podmínek, je nájemce povinen uhradit případné škody na vozidle, které pronajímatel zjistí po vyčištění vozu nebo při prohlídce za optimálního osvětlení, a které oznámí nájemci nejpozději do 48 hodin od vrácení pronajatého vozidla.
  • Smlouva o zapůjčení – vrácení vozidla je nedílnou součástí dokladů od pronajatého vozidla.
 • Závěrečná ustanovení:
  • Tyto smluvní podmínky jsou nedílnou součástí každé smlouvy o zapůjčení-vrácení vozidla uzavřené mezi pronajímatelem a nájemcem a jsou pro ně závazné v plném rozsahu.
  • Porušení smluvních podmínek je důvodem pro odstoupení od Smlouvy.